KYT-İŞA-445-Ara Sınav Ve Mazeret Sınavı İş Akış Şeması

KYT-İŞA-446-Askerlik İş Akış Süreci

KYT-İŞA-447-Bütünleme Sınav İş Akış Şeması

KYT-İŞA-448-Çiftdal İş Akış Şeması

KYT-İŞA-449-Değişim Programları ve Özel Öğrenci olarak Ders Alma İş Akış Şeması

KYT-İŞA-450-Ders kaydı ve Kayıt Yenileme

KYT-İŞA-451-Eğitim Öğretim Programları İş Akış Şeması

KYT-İŞA-452-Engelli Öğrenci İş Akış Süreci

KYT-İŞA-453-Katkı Payı ve Öğrenim Kredisi İş Akış Şeması

KYT-İŞA-454-Kayıt Silme İş Akış Süreci

KYT-İŞA-455-Kesin Kayıt İş Akış Şeması

KYT-İŞA-456-Mezuniyet İş Akış Süreci

KYT-İŞA-457-Mezuniyet Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması

KYT-İŞA-458-Öğrenime ara verme izni iş akış şeması

KYT-İŞA-459-Sınav Sonuçlarına İtiraz iş Akış Şeması

KYT-İŞA-460-Sınavların Yapılış Şekli

KYT-İŞA-461-Yarıyıl  Yılsonu Sonu Sınavları İş Akış Şeması

KYT-İŞA-462-Yatay Geçiş İş Akış Şeması

KYT-İŞA-463-Açıktan Atanma İş Akış Şeması

KYT-İŞA-464-Emeklilik İş Akış Süreci

KYT-İŞA-465-Geçici Görev Yolluğu İş Akış Süreci

KYT-İŞA-466-İstifa,Askerlik,Ücretsiz izin İş Akış Süresi

KYT-İŞA-467-Nakil İş akış Süreci

KYT-İŞA-468-Naklen Geliş İş Akış Şeması

KYT-İŞA-469-Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Şeması

KYT-İŞA-470-Ücresiz İzin ve Askerlik Dönüşü İş Akış Süreci

KYT-İŞA-471-Akademik Personelin Belge Talebi İş Akış Şeması

KYT-İŞA-472-Araştırma Görevlisi Alımı İş Akış Şeması

KYT-İŞA-473-Bilgi Edinme İş Akış

KYT-İŞA-474-Bilimsel,Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin Duyurusu İş Akış Şeması

KYT-İŞA-475-Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması işlemleri İş Akış Şeması

KYT-İŞA-476-Bölüm Başkanı Atama İş Akış Şeması

KYT-İŞA-477-Bütçe Teklifi İş Akış Şeması

KYT-İŞA-478-Disiplin İşlemleri İş Akış Şeması

KYT-İŞA-479-Dr.Öğretim Üyesi Alımı İş Akış Şeması

KYT-İŞA-480-Evrak Kayıt İş Akışı

KYT-İŞA-481-Genel Evrak Giden İş Akış Şeması

KYT-İŞA-482-Görev Süresi Uzatma İşlemi İş Akış Şeması

KYT-İŞA-483-Gündemin Hazırlanması,Kararların Yazımı,Kararların İmzaya Sunulması İş Akış Şeması

KYT-İŞA-484-Kurul Toplantılarına hazırlık İş Akış Süreci

KYT-İŞA-485-Kurum Dışı İş Akış

KYT-İŞA-486-Yönetim Kurulu Gündemin Görüşülmesi İş Akışı

KYT-İŞA-367-MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SATINALMA

KYT-İŞA-368-MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİ KURUMUN BÖLÜM YAZIŞMALARI

KYT-İŞA-369-MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ DEVİR YOLUYLA MALZEME ÇIKIŞI

KYT-İŞA-370-MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ DEVİR YOLUYLA MALZEME GİRİŞ

KYT-İŞA-371-MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ HİBE YOLUYLA MALZEME GİRİŞ

KYT-İŞA-372-MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ  HURDA YOLUYLA MALZEME ÇIKIŞ

KYT-İŞA-373-MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ

KYT-İŞA-374-MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI  

KYT-İŞA-375-MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI  

KYT-İŞA-376-MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ ZİMMET VERME  

KYT-İŞA-377-MERZİFON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI