Tezli Yükseklisans Açılması (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

Tezli Yükseklisans Açılması (İktisat)

Bölüm Açma (Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü)