Tarihçe

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 09 Mayıs 2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 05.05.2014 tarihli ve 2014/6292 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.03.2017 tarihli ve 16317 sayılı yazısı gereği; Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde aşağıda belirtilen bölümlerin açılması uygun görülmüştür:

- İktisat Bölümü

- İşletme Bölümü

- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

- Havacılık Yönetimi Bölümü

 Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında İktisat Bölümüne öğrenci alımı ile birlikte eğitim-öğrenim faaliyetlerine başlamıştır.