2021-2022 Bahar döneminde Erasmus değişim programı kapsamında Letonya Riga’da "Juridiska Koledza" eğitim gören İktisat üçüncü sınıf öğrencimiz Zeynep Aleyna Aydın'ın, erasmus deneyimlerini ve izlenimlerini bize anlattı...

 

Merhabalar,

Ben İktisat bölümü öğrencisi Zeynep Aleyna AYDIN. 2021-2022 Bahar döneminde Erasmus değişim programı kapsamında Letonya Riga’da eğitim görüyorum. Sizlere bu deneyimim hakkındaki fikirlerimi açıklamak istiyorum.

Bu tecrübeyi hem akademik hem de sosyal açıdan bütün öğrenci arkadaşlarıma tavsiye ederim. Erasmus programıyla farklı bir okulda, farklı hocalardan ders alarak bilgi kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve geliştimek için son derece güzel bir fırsat. Burada edindiğim tecrübelerin ve kurduğum bağların lisans eğitimim sonrasında da faydalı olacağını düşünüyorum ve şimdiden yüksek lisans eğitimim için araştırma yapmaya başladım. Ayrıca farklı bir sosyal çevrede bulunmak ve değişik kültürleri tanıyıp onlarla bağ kurmanın da kişisel gelişimimize büyük katkısı olduğu düşüncesindeyim. Farklı ülkelerden ve kültürlerden birçok insanla tanıştım ve onlardan çok farklı şeyler öğrendim.

Bu bağlamda, benim bu deneyimi kazanmama imkan sağlayan başta okulum Amasya Üniversitesine, Sayın Rektör Yardımcımız ve Dekanımız Prof. Dr. Önder DUMAN’a; Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne ve Sayın Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Yusuf Kemal ÖZTÜRK’e; program hakkında yol göstericiliği ve anlaşma yapılması konusundaki çabaları için Erasmus Koordinatörümüz Sayın Dr. Yılmaz TOKTAŞ’a ve Intra LŪCE’e; iletişim sürecinde yardımcı olan akademik danışmanım Sayın Arş. Gör. Muhammed Emin KARAARSLAN’a; Amasya Üniversitesi Erasmus Ofisine ve kurum koordinatörü Sayın Öğr. Gör. Arslay SAY’a çok teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla.

                                                                                                                                    Zeynep Aleyna AYDIN

                                                                       Riga, LETONYA

Hello,

I am Zeynep Aleyna AYDIN, a student of Economics. I am studying in Riga, Latvia as part of the Erasmus exchange program in the 2021-2022 Spring semester. I would like to explain to you my thoughts about this experience.

I would recommend this experience to all my fellow students, both academically and socially. It is a very good opportunity to diversify and improve our knowledge resources by taking lessons from different teachers in a different school with the Erasmus program. I think that the experiences and ties I have gained here will be useful after my undergraduate education, and I have already started doing research for my graduate education. I also think that being in a different social environment and getting to know and bond with different cultures greatly contribute to our personal development. I met many people from different countries and cultures and learned many different things from them.

In this context, I would like to thank to Amasya University, Our Vice Rector and Dean Prof. Dr. Önder DUMAN, Merzifon Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics, to our department head Assoc. Prof. Yusuf Kemal ÖZTÜRK, to our Erasmus coordinator Dr. Yılmaz TOKTAŞ and Intra LŪCE for their guidance on the program and their efforts to reach an agreement, to my academic advisor RA Muhammed Emin KARAARSLAN who helped in the communication process, to Amasya University Erasmus Office and institutional coordinator Lecturer Arslay SAY.

Kind regards

                                                                                                Zeynep Aleyna AYDIN

                                                                                                    Riga, LATVIA 

 

5

1

2

3

4