Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ-    Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İnan AKDAĞ- Bölüm Başkan Yardımcısı