Akademik Kadro

Dr.Öğr. Üyesi Leyla Firuze ARDA ÖZALP - Bölüm Başkanı

Dr.Öğretim Üyesi Yusuf Kemal ÖZTÜRK

Dr.Öğr.Üyesi  Yılmaz TOKTAŞ

Dr.Öğr.Üyesi  İnan AKDAĞ

Arş.Gör. Muhammed Emin KARAARSLAN