iktisat

Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; 09 Mayıs 2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 05.05.2014 tarihli ve 2014/6292 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.03.2017 tarihli ve 16317 sayılı yazısı gereği; Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İktisat Bölümünün açılması uygun görülmüştür. Bölümümüz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında  öğrenci alımı ile birlikte öğrenim faaliyetlerine başlamıştır.

Bölümde lisans seviyesinde eğitim verilmektedir. Lisans programının amacı iktisadi teori ve uygulama alanlarına dair bir altyapı oluşturarak, temel iktisat uzmanlık alanı bilgilerini kamu ve özel sektörün farklı kademelerinde uygulamaya aktarıp kaliteli ürün ve hizmet sunumuna öncülük eden ve bilimsel yönetim becerisine sahip uzman personel yetiştirmektir. Lisans programımızda mezuniyet için staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca bölümümüz öğrencileri “Havacılık Yönetimi” ve “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” bölümleri lisans programlarıyla yandal ve çift anadal eğitimi alma imkanına sahiplerdir.

Bölümümüzün başlıca hedefleri ulusal düzeyde yapılan sınavlarda başarı sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak, girişimci ruhlu, kendine güvenen, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, çalışacakları ortamlarda bilimsel düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi ve sorunlara özgün çözümler üretebilen mezunlar yetiştirerek mezunlarının istihdamını artırmak, ulusal ve uluslararası projeler üretmektir.