Akademik Personel

Ad Soyad : Leyla Firuze ARDA ÖZALP
Fakülte : Merzifon Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İktisat
Ünvanı : Dr. Öğr. Üyesi
E-Posta : leyla.ozalp@amasya.edu.tr
Dahili : 2724
Oda No :

Eğitim

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye    (devam ediyor)

Yüksek Lisans- Ekonometri Bölümü

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye    (2011- 2016)

Doktora-İktisat Bölümü,

Tez Konusu: İktisatta Refah ve Refah Devletinin İktisadi Analizi

Danışman: Prof. Dr. Gülden ÜLGEN

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye  (2008-2011)

Yüksek Lisans-İktisat Bölümü,
Tez Konusu: Enerji Sektöründe Özelleştirme Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Danışman: Prof. Dr. Güven DELİCE

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye    (2004-2008)

Lisans- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü                                                                                                      

 

İş Deneyimi

Araştırma Görevlisi

Adıyaman Üniversitesi     (2008-2017)

Yrd.Doç.Dr.

Amasya Üniversitesi        (2017-)

İdari Görevler

Adıyaman Üniversitesi İktisat Bölümü Farabi Koordinatörlüğü

Profesyonel Deneyim ve Aktivite

TOBB 81 İl’e 81 Akademik Danışman Projesi kapsamında Amasya İli Akademik Danışmanı

 

Yayınlar

Uluslararası Konferanslarda Sunulmuş Bildiri:

 1) Gonca Yüzbaşı ve Leyla F. Arda Özalp, “Makroekonomik Değişkenler Açısından Bilgi Ekonomisinin Diskriminant Analizi ile İncelenmesi: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri”, 11.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Konferansı,27-30 Kasım, Malta, 2013, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) 

2) Fuat Lebe ve Leyla F. Arda Özalp, “Fisher Hipotezinin Geçerliliği: Çeşitli Faiz Oranlarına Göre Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bir Analiz”, 24th Internatioonal Conference of International Trade and Finance Association, 21-24 Mayıs, Kayseri, 2014. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3) Leyla Firuze Arda Özalp ve Hüseyin Özalp, A NOTE ON INEQUALITY: WHAT IS THE EFFECT OF SKILL?, 5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, October 25-27, 2018 in Milan, Italy.http://www.sosyoekonomijournal.org/AMSS18CB.pdf

4)  Hüseyin Özalp ve Leyla Firuze Arda Özalp, "Economic Differantiations and Varieties of Institutional Structure ", If Globalism is Dead—Long Live What? 10. ICOPEC 2019: International Conference of Political Economy June 25-28, 2019, İstanbul, Turkey

5) Hüseyin Özalp ve Leyla Firuze Arda Özalp, "Income Mobility Revisited", If Globalism is Dead—Long Live What? 10. ICOPEC 2019: International Conference of Political Economy June 25-28, 2019, İstanbul, Turkey


Ulusal Konferanslarda Sunulmuş Bildiri:

3) Leyla F. Arda Özalp ve Hüseyin Özalp, “Bölgesel Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Örneği”, 2. Yerel Ekonomiler Konferansı, 17-19 Haziran, 2010, Sivas

 

Yayınlanmış Makale:

1) Fuat Lebe ve Leyla F. Arda Özalp, (2016), “Fisher Hipotezinin Geçerliliği: Çeşitli Faiz Oranlarına Göre Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bir Analiz”, DEU İİBF Dergisi, Cilt 31, Sayı 1.  https://iibfdergi.deu.edu.tr/index.php/cilt1-sayi1/article/view/460/412

2) Gülden Ülgen ve Leyla F. Arda Özalp, “Bir Refah Devleti Analizi: Ekonomik ve Sosyal Sonuçlar”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi • Marmara University Journal of Political Science, Cilt 5, Sayı 2, Eylül 2017. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/355295

3) Leyla F. Arda Özalp ve Hüseyin Özalp, “Gelir Eşitsizliği ve Teknoloji: Karşılaştırmalı Bir Perspektif”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 59, Kasım 2017, s. 338-353.  http://www.asosjournal.com/Makaleler/512254280_12946%20Leyla%20Firuze%20ARDA%20%C3%96ZALP.pdf

 4) Gülden Ülgen ve Leyla F. Arda Özalp, "Refah Rejimleri Sınıflandırma Çalışmaları: Cinsiyet Boyutları", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 39- sayı:2, Aralık 2017, s.11-33.  http://dergipark.gov.tr/muiibd/issue/33569/377131

 5) F. Esra Görmez, Leyla F. Arda Özalp, Hüseyin Özalp, "Hyman Minsky’nin Analizinde Açık Sistem Ontolojisi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, (Yayına Kabul Edildi).

 

Diğer Dergilderde Yayınlanmış Makale:

Leyla Firuze Arda Özalp, "21.Yüzyılın Huzursuz Refahı: Gelir Eşitsizliğinden Fırsat Eşitsizliğine", İktisat ve Toplum, Sayı 98, 2018

Leyla Firuze Arda Özalp, "Muhteşem Gatsby Eğrisi ve İktisadi Bölünmüşlük", İktisat ve Toplum, Sayı 107, 2019 Eylül.

 

 

Kitap:


Arda Özalp, Leyla F., "Refah İktisadı ve Refah Devletinin İktisadi Analizi", Efil Yayınevi, Ankara, 2018. http://www.efilyayinevi.com/tr/urun/s/1389/Refah+Iktisadi+ve+Refah+Devletinin+Iktisadi+Analizi/

Kitap Bölümü

Leyla Firuze Arda Özalp, Intergenerational Income Mobility, Globalisation and Public Policy, Ed.by. Kaoru Natsuda, Binhan Elif Yılmaz and Kozo Otsuka, IJOPEC Publication, 2019.http://www.ijopec.co.uk/wp-content/uploads/2019/10/2019_13.pdf#page=26


Üyelikler

İktisat ve Toplum Dergisi,  Yayın Kurulu Üyesi

 

Sertifika

Pamukkale Üniversitesi, Ekonometri Yaz Semineri: Stata Uygulamalı Ekonometri ve E-Wievs Uygulamalı Ekonometri, Haziran 2012

İstanbul Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Katılım Belgesi: “Stata Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi”, Ağustos 2015

İstanbul Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Katılım Belgesi: “Stata Uygulamalı İleri Panel Veri Analizi”, Haziran 2017

 

 

Uluslararası Hareketlilik

 

Erasmus Staff Mobility; Swietokrzyska Szkola Wyzsza, Kielce, Poland, August 2012

Erasmus Teaching Staff Mobility; Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Lithuania, September 2019.

Exchange Visitors as a Scholar (Misafir Araştırmacı): University of Missouri Kansas City, USA, Temmuz 2014 - Haziran 2015


Verilen Dersler

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

Refah Ekonomisi

3

 0

Bahar

 

 

 

2013-2014

Güz

 

 

 

Bahar

Endüstriyel İktisat

3

 0

2015-2016

Güz

Bölgesel İktisat

3

 0

Bahar

 

 

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

Bahar

Endüstriyel İktisat

3

0

2017-2018

Bahar

Genel Ekonomi

3

0

2018-2019 Güz İşletme Bilimine Giriş 3 0
  Güz Genel Ekonomi 3 0
2018-2019 Bahar Bilimsel Araştırma Metodları 3 0
2019-2020 Güz İktisat Sosyolojisi 3 0
  Güz Mikro İktisat 3 0
  Güz Genel Ekonomi 3 0