Dersler

1. Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Z-S

AKTS

İKTZ101

İKTİSADA GİRİŞ-I

3+0

Zorunlu        

5

İKTZ103

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI                 

3+0

Zorunlu

3

İKTZ105

MATEMATİK-I                                                    

3+0

Zorunlu

3

İKTZ107

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ                                

3+0

Zorunlu

4

İKTZ109

İKTİSAT TARİHİ-I 

3+0

Zorunlu

5

İKTZ111

GENEL MUHASEBE

3+0

Zorunlu

4

YDE101

YABANCI DİL-I: İngilizce 

2+0          

Zorunlu

2

AİT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I

2+0          

Zorunlu

2

TDB101

TÜRK DİLİ-I            

2+0          

Zorunlu

2

 

 

Toplam

AKTS

 

 

30

2. Yarıyıl Ders Planı                    

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Z-S

AKTS

İKTZ102

İKTİSADA GİRİŞ-II

3+0

Zorunlu        

5

İKTZ104

ANAYASA HUKUKU  

3+0

Zorunlu

3

İKTZ106

MATEMATİK-II

3+0

Zorunlu

3

İKTZ108

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI     

1+2

Zorunlu

4

İKTZ110

İKTİSAT TARİHİ-II

3+0

Zorunlu

5

İKTZ112

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA

TEKNİKLERİ VE İKTİSATTA YÖNTEM

3+0

Zorunlu

4

YDE102

YABANCI DİL-II: İngilizce           

2+0          

Zorunlu

2

AİT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II

2+0          

Zorunlu

2

TDB102

TÜRK DİLİ-II

2+0          

Zorunlu

2

 

 

Toplam

AKTS

 

 

30

 3. Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Z-S

AKTS

İKTZ201

OSMANLI İKTİSAT TARİHİ

3+0

Zorunlu        

3

İKTZ203

İSTATİSTİK-I

3+0

Zorunlu

4

İKTZ205

MAKRO İKTİSAT-I                                             

3+0

Zorunlu

5

İKTZ207

MİKRO İKTİSAT-I                                               

3+0

Zorunlu

5

İKTZ209

MATEMATİKSEL İKTİSAT-I

3+0

Zorunlu

4

 

 

 

 

 

*İKTSM211

BORÇLAR HUKUKU

3+0

Seçmeli

3

*İKTSM213

TARIM EKONOMİSİ                                           

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSM215

İKTİSAT SOSYOLOJİSİ                                                

3+0          

Seçmeli

3

 

 

 

 

 

**İKTSK231

İŞARET DİLİ

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK233

GÜZEL SANATLAR        

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK235

İNSAN HAKLARI

3+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam

AKTS

 

 

30

*   6 AKTS'lik ders seçilecek.

** 3 AKTS'lik ders seçilecek.

 

4. Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Z-S

AKTS

İKTZ202

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ                    

3+0

Zorunlu        

3

İKTZ204

İSTATİSTİK-II

3+0

Zorunlu

4

İKTZ206

MAKRO İKTİSAT-II

3+0

Zorunlu

5

İKTZ208

MİKRO İKTİSAT-II

3+0

Zorunlu

5

İKTZ210

MATEMATİKSEL İKTİSAT-II

3+0

Zorunlu

4

 

 

 

 

 

*İKTSM212

İDARE HUKUKU

3+0

Seçmeli

3

*İKTSM214

ULUSLARARASI FİNANS                                 

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSM216

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR                  

3+0          

Seçmeli

3

 

 

 

 

 

**İKTSK232

ASTRONOMİ         

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK234

DÜNYA EDEBİYATI        

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK236

DAVRANIŞ BİLİMİNE GİRİŞ                                

3+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam

AKTS

 

 

30

*   6 AKTS'lik ders seçilecek.

** 3 AKTS'lik ders seçilecek.

5. Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Z-S

AKTS

İKTZ301

EKONOMETRİ-I  

3+0

Zorunlu        

5

İKTZ303

KAMU MALİYESİ

3+0

Zorunlu

5

İKTZ305

PARA TEORİSİ                                                    

3+0

Zorunlu

5

İKTZ307

ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ                

3+0

Zorunlu

6

 

 

 

 

 

*İKTSZ309

İKTİSADİ GÖSTERGELER VE YORUMLANMASI

3+0

Seçmeli

3

*İKTSZ311

TURİZM EKONOMİSİ                        

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ313

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KALKINMA       

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ315

SANAYİ İKTİSADI

3+0          

Seçmeli

3

 

 

 

 

 

**İKTSK331

BİLİM FELSEFESİ

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK333

İLETİŞİM

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK335

MESLEKİ YABANCI DİL

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK337

UYGARLIK TARİHİ

3+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam

AKTS

 

 

30

*   6 AKTS'lik ders seçilecek.

** 3 AKTS'lik ders seçilecek.

 

6. Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Z-S

AKTS

İKTZ302

EKONOMETRİ-II

3+0

Zorunlu        

5

İKTZ304

MALİYE POLİTİKASI    

3+0

Zorunlu

5

İKTZ306

PARA POLİTİKASI                                             

3+0

Zorunlu

5

İKTZ308

ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI         

3+0

Zorunlu

6

 

 

 

 

 

*İKTSZ310

EŞİTSİZLİK

3+0

Seçmeli

3

*İKTSZ312

ÇALIŞMA EKONOMİSİ   

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ314

TİCARET HUKUKU                         

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ316

DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ                                                           

3+0          

Seçmeli

3

 

 

 

 

 

**İKTSK332

ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA                            

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK334

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR             

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK336

AHİLİK KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI          

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK338

TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI

3+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam

AKTS

 

 

30

*   6 AKTS'lik ders seçilecek.

** 3 AKTS'lik ders seçilecek.

7. Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Z-S

AKTS

İKTZ401

İKTİSADİ BÜYÜME

3+0

Zorunlu        

6

İKTZ403

TÜRKİYE EKONOMİSİ

3+0

Zorunlu

6

İKTZ405

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI

3+0

Zorunlu

6

 

 

 

 

 

*İKTZ407

İKTİSADİ ENTEGRASYONLAR VE AVRUPA BİRLİĞİ 

3+0

Seçmeli

3

*İKTSZ409

REFAH İKTİSADI                                                

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ411

UYGULAMALI EKONOMETRİ                         

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ413

KRİZ TEORİLERİ

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ415

OYUN TEORİSİ                                                      

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ417

EKONOMİ POLİTİK

3+0          

Seçmeli

3

 

 

 

 

 

**İKTSK431

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK433

TÜRK KÜLTÜR VE SANAT TARİHİ                              

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK435

ANTROPOLOJİ

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK437

SOSYAL POLİTİKA

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK439

İNSAN KAYNAKLARI

3+0          

Seçmeli

3

**İKTSK441

İLERİ İNGİLİZCE-I

3+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam

AKTS

 

 

30

*   9 AKTS'lik ders seçilecek.

** 3 AKTS'lik ders seçilecek.

 

8. Yarıyıl Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Z-S

AKTS

İKTZ402

KALKINMA İKTİSADI                                       

3+0

Zorunlu        

6

İKTZ404

KÜRESELLEŞME VE DÜNYA EKONOMİSİ   

3+0

Zorunlu

6

İKTZ406

TÜRK VERGİ SİSTEMİ                                       

3+0

Zorunlu

6

 

 

 

 

 

*İKTSZ408

KURUMSAL İKTİSAT      

3+0

Seçmeli

3

*İKTSZ410

BÖLGESEL İKTİSAT                                          

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ412

REFAH DEVLETİNİN İKTİSADİ ANALİZİ     

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ414

YENİLİK İKTİSADI

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ416

BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR

3+0          

Seçmeli

3

*İKTSZ418

KARAR TEORİSİ

3+0          

Seçmeli

3

 

 

 

 

 

**İKTSK432

GİRİŞİMCİLİK

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK434

LİDERLİK VE MOTİVASYON                             

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK436

PROJE YÖNETİMİ

3+0

Seçmeli

3

**İKTSK438

FOTOĞRAFÇILIK

3+0          

Seçmeli

3

**İKTSK440

OSMANLI TÜRKÇESİ

3+0          

Seçmeli

3

**İKTSK442

İLERİ İNGİLİZCE II

3+0

Seçmeli

3

 

 

Toplam

AKTS

 

 

30

*   9 AKTS'lik ders seçilecek.

** 3 AKTS'lik ders seçilecek.